2014 yılında toplam 107.731.143 adet kapı ve pencere üreti-
mi yapan sektörde 2015 yılında toplam kapı ve pencere üretimi
136.759.633 adet olmuştur. Ancak bu üretim verisinin içinde kapı
kasaları, pencere çerçeveleri, kapı eşikleri ve pervazlar da bulun-
maktadır. Tahmini olarak 1,5 milyon plastik/PVC, 10 milyon ah-
şap, 4,5 milyon demir/çelik kapı üretilmiştir. Üretimin değeri 5,4
milyar TL’dir.

uzman görüşü

Ahşap Kapı
Plastik Kapı
Çelik Kapı ve Pencere

Sektörü Raporu 2016

Sektördeki üreticiler yenileme ve kapasite artışları sağlayanyurtiçi yatırımlarının yanında Balkan ülkeleri, Rusya ve Ukray-na’ya yaptıkları yatırımlarla hem bu ülkelere hem de bu ülkele-rin yakınındaki pazarlara üretim yaparak ihraç etmektedirler. Sonyıllarda Afrika pazarı da yatırım için araştırılmaktadır. Bunun ya-nında Türkiye’de üretim yapıp Ortadoğu ve Türki cumhuriyetle-re ihracat yapan çok sayıda yabancı ya da yabancı ortaklı firmabulunmaktadır

Ahşap Kapı

Ahşap Kapı

Ahşap kapı yapımı yüksek maliyetli bir iş değildir. Fakat ahşap kapı yapımında özel yapım gerektiren ahşap kapılar vardır. Bunlar yangına, sese karşı önlemli ve ısı yalıtımı olan kapılardır. Maliyetleri diğer kapıların yapımına oranla daha fazladır. Ancak kullanım ve görüntü açısından bir farklılık gözetmez. Ayrıca ahşap kapı yapımında işlemeli el emeği kapılar da tercih edebilirsiniz. Fakat bu da diğer kapılardan farklı bir ücrete gelebilir. Ama bütçenize göre kullanışlı, şık ve dayanıklı bir kapıya sahip olabilirsiniz.

Ahşap pencereler boyut ve şekil değiştirmez

Ahşap pencereler boyut ve şekil değiştirmez

Ahşap pencereler boyut ve şekil değiştirmez.
Ahşap üstün mekanik özelliklere sahiptir. Ahşabın taşıma gücü, eğrilme ve bükülmeye direnci, ısı değişiklikleri ile boyut değiştirmemesi, onu pencere üretimi için en ideal malzeme yapmaktadır. Örneğin metal doğramalar ısı ile boyut değiştirir ve bu da kasa kanat arasındaki uyumu etkiler, sonuç olarak bir metal doğramanın hava sızdırması 20°C ile 50°C arasında iki kat artabilmektedir. Aynı ısı değişimi ahşap doğramada hiçbir değişiklik yapmaz

Çelik Kapı ve Pencere

Çelik Kapı ve Pencere

Çelik Kapı ve Pencere